Kammarrätten får bakläxa

Kammarrätten gjorde fel när den valde att inte pröva om upphandlingen av tekniken till trängselavgiftsförsöket i Stockholm gjordes på rätt sätt eller inte. Det slår regeringsrätten fast i en dom idag.  Länsrätten konstaterade tidigare att upphandlingen inte var korrekt, kammarrätten prövade inte frågan i sak utan konstaterade bara att det avtal som fanns mellan vägverket och IBM var giltigt. Men regeringsrätten slår alltså fast att kammarrätten ska ta upp själva sakfrågan, alltså om upphandingen var korrekt eller inte.