Be om ursäkt på schemat i Kista

Sjundeklassare i Kista får öva sina sociala färdigheter på lektionstid. Bland annat får de träna på att be om ursäkt och lära sig hantera sin ilska.

Metoden kallas ART, agression replacement training, och prövas för första gången i ett förebyggande syfte.

Kurserna hålls två gånger i veckan i 20 veckor och hittills har sju elever i två klasser fått pröva metoden.

Syftet är att stärka elevernas självkänsla och få dem att bli förebilder för sina kompisar och klasskamrater.