Kommuner föreslås få ansvar för ensamma flyktingbarn - kritik från Migrationsverket

Migrationsverket är kritiskt mot förslaget att kommunerna ska ta över ansvaret för flyktingbarn som kommer ensamma utan sina föräldrar.

Idag är det Migrationsverket som ansvarar för flyktingbarnen.

-Kommunerna har inte den kompetens som krävs för att ta hand om dom ensamma flyktingbarnen, det säger Per Sörenson, enhetschef vid Migrationsverket till Radio Stockholm.

Enligt ett förslag från Utrikesdepartementet ska vissa kommuner ta hand om flyktingbarn som kommer ensamma utan föräldrar. Migrationsverket ska fortfarande göra asylutredningen men det är kommunerna som ansvarar för boende och omvårdnad.

Det är alltså kommunerna som ser till att barnen får det stöd och hjälp de behöver. Om förslaget går igenom träder det i kraft om precis ett år - i februari 2006