Brandmän kan bilda eget fack

Alltfler brandmän i Stockholm är så missnöjda med sitt fackliga förbund, Kommunal, att de begärt utträde och tillsammans med brandmän i andra städer planerar att bilda ett eget branschförbund.

Enligt tidningen Kommunal planeras ett möte nu i februari för brandmän i Stockholm, Göteborg och Malmö där planerna på ett eget brandfack ska diskuteras.

I det tänkta nya branschförbundet skulle alla personalkategorier inom räddningstjänsten vara välkomna som medlemmar.