Informationskampanj fortsätter

Stockholms stads informationskampanj om försöket med trängselskatter kommer att fortsätta, trots Vägverkets beslut att avbryta sitt arbete med försöket. Det säger biträdande stadsdirektör och chefen för Stockholms miljöavgiftskansli Gunnar Söderholm till Radio Stockholm.

Den hårt kritiserade kampanjen består bland annat av stora tidningsannonser och affischer i tunnelbanan.