Riksdagens vision om noll döda i trafiken ohållbar, enligt vägverket

Nollvisionen i trafiken är inte möjlig att genomföra. Trots att antalet dödsoffer i Stockholmstrafiken minskat det senaste året är det fortfarande alldeles för långt kvar till riksagens mål, säger Vägverkets regionchef Hans Rode till Radio Stockholm.

Riksdagen satte 1997 upp målet att antalet döda och svårt skadade i trafiken skulle halveras fram till 2007, men det framstår alltmer som ett orealistiskt mål, enligt Hans Rode.

Som Radio Stockholm rapporterade under onsdagen har antalet döda i trafiken stigit med 30 procent och antalet svårt skadade har mer än fördubblats de senaste åtta åren.

Vägverkets regionchef Hans Rode medger nu att nollvisionen i praktiken är död - att försöka uppfylla den skulle kosta oerhört mycket pengar. Problemet handlar enligt Hans Rode dessutom om attityder i trafiken.

- Så länge det anses som mer eller mindre accepterat att köra berusad eller att inte hålla fartgränserna, så sker trafiksäkerhetsarbetet i uppförsbacke, säger han till Radio Stockholm.