Vattenskotrar får fritt tillträde till alla Stockholms vatten, enligt nytt förslag

Miljöförvaltningen i Stockholm vill stoppa länsstyrelsens förslag att tillåta vattenskotrar i allmänna farleder och allmänna hamnområden.

Magnus Lindquist, avdelningsingenjör på miljöförvaltningen, säger att förslaget skulle innebära att vattenskotrarna får köra på i stort sett alla Stockholms vatten, alltså även i innerstaden och runt Djurgården.

Anledningen är att de flesta av Stockholms vattenområden också är allmänna hamnområden.

Nu är länsstyrelsens förslag ute på remiss, och Stockholms miljöförvaltning vill att politikerna i miljönämnden ska säga nej.