Besked om trängselskatt kan dröja två månader

Det kan dröja lång tid innan det kommer något besked om trängselskatterna i Stockholmstrafiken.

I dag har ansvarig handläggare på Kammarrätten börjat gå igenom ärendet, och det kan dröja upp till två månader innan det är klart om en ny upphandling krävs.

Det är nu drygt en vecka sedan Regeringsrätten slog fast att Kammarrätten måste pröva om upphandlingen av teknik till trängselskatteförsöket gick rätt till.

I dag har ansvarig handläggare på kammarrätten börjat gå igenom ärendet, men det är högst osäkert hur lång tid det kan ta. Lagman Christer Sjödin på kammarrätten säger till Radio Stockholm att ett besked kan komma redan nästa vecka, men att det också kan dröja upp till tre veckor.

Om beskedet då blir att parterna - Vägverket och företaget Combitech - ska komma in med nya yttranden så tar det ytterligare några veckor.

Christer Sjödin vill inte uppge någon längsta tid - men det han säger innebär ändå att det kan dröja upp till två månader innan kammarrättens dom kommer.

Om domen blir att upphandlingen måste göras om så tar det ytterligare flera månader innan arbetet kan återupptas; företagen ska lämna in nya anbud som Vägverket ska ta ställning till, och sedan kan en ny omgång av överklaganden väntas. En ny teknikupphandling kan möjligen vara klar framåt oktober.

Då är det mindre än ett år till nästa val - mindre än ett år för att installera all teknik, genomföra försöket och utvärdera det. Eftersom de inblandade tidigare sagt att förberedelserna för försöket tar ett halvår, och att försöket måste vara minst sex månader så innebär det att tiden inte räcker till, alltså att det knappast blir något försök med trängselskatter om Vägverket måste göra om upphandlingen.