Från minus till plus i landstingsekonomin

Stockholms läns landsting gick med 905 miljoner kronor i överskott förra året. Det är 2,6 miljarder bättre än under 2003.

Orsakerna till att stora underskott nu vänts till överskott är ökade intäkter och en betydligt lägre kostnadsökningstakt än året innan.

Så gott som alla landstingets förvaltningar och bolag redovisar resultat som är bättre än budget.

Orsakerna till att stora underskott nu vänts till överskott är ökade intäkter och en betydligt lägre kostnadsökningstakt än året innan.

Så gott som alla landstingets förvaltningar och bolag redovisar resultat som är bättre än budget.

Det gäller både den samlade sjukvården inklusive Folktandvården, och trafikverksamheten inom AB Storstockholms lokaltrafik (SL), Waxholmsbolaget och Färdtjänsten. enligt ett pressmeddelande från Stockholms läns landsting.