Diskrimineringsbyrån: Apartheid på Stockholms krogar

Diskrimineringsbyrån i Stockholm har skickat ett brev till utländska turistbyråer där det varnas för att turister som inte har vit hudfärg kan ha svårt att komma in på olika krogar.

I brevet talas om att det finns ett utbrett apartheidsystem på Stockholms krogar. Det varnas för diskriminering, förnedring och rasism.

Brevet har fått många att reagera kraftigt. Martin Rosborg, vd vid Stockholms visitors board, säger till Radio Stockholm att han håller med om att diskriminering är ett problem, men anser att det brev som skickats ut är fel sätt att bemöta den.

Juan Fonseca, ordförande för diskrimineringsbyrån, säger att de inte anser att tillräckligt mycket görs för att förhindra diskriminering i krogkön och att byrån fortfarande får in många anmälningar från personer som känt sig diskriminerade när de försökt komma in på en krog.