Fortsatt privat drift föreslås för pendeltåg

Pendeltågen i Stockholm bör i första hand fortsätta att köras av privata entrepenörer. Det kommer SL:s ledning att föreslå vid tisdagens styrelsemöte.

Tanken är en högre kvalitet i pendeltågstrafiken - och SL vill se mer renodlade roller och förslår att olika företag kan driva tillexempel trafik - underhåll och stationer.

Resenärernas service ska bli bättre - och för samtliga inblandade kommer kraven att öka - för efter flera år med brister i punktilighet - stationsservice och förmågan att ta betalt vill SL se resultat.

För att få det här så kommer priset troligen att bli högre än idag - för Citypendeln gör en förlust på flera miljoner per år med nuvarande avtal.

Samtliga borgerliga partier är för en ny upphandling - men i SL:s utredning finns även ett förslag om att driva verksamheten i egen regi. Och det är ett förslag som tilltalar vänsterpartiet - men har även visst stöd i miljöpartiet och hos socialdemokraterna.

Och även om pendeltågen körs av SL så uppskattar företaget att kostnadrna ökar med cirka 40 miljoner per år.