Alkolås föreslår i alla Stockholm stads tjänstebilar

Alla Stockholm stads bilar ska senast år 2010 vara utrustade med alkolås. Det framgår av ett nytt trafiksäkerhetsprogram för staden, som Radio Stockholm tagit del av.

I nästa vecka ska Stockholms kommunfullmäktige ta ställning till trafiksäkerhetsprogrammet.

I trafiksäkerhetsprogrammet ingår också en målsättning att antalet omkomna i trafiken ska halveras, och att genomförandet av 30-zoner ska utvärderas.