Stor inspektion av träslöjdsalar ska minska olyckor

För att minska antalet olyckor under träslöjdslektioner, kommer nu många träslöjdsalar i bland annat Stockholms län att inspekteras.

Cirka 150 träslöjdsalar, både i grundskolan och i gymnasieskolan, kommer att få besök.

Arbetsmiljöverket ser allvarligt på riskerna för de skador som man kan få vid olyckor i just träslöjdsalar, eftersom eleverna hanterar maskiner, och många på arbetsplatsen är minderåriga.

Så sent som i förra veckan fastnade en elev med tröjan i en pelarborrmaskin i en grundskola i en av Stockholms södra förorter. Den gången blev det bara en trasig tröja.

Men det kan också gå riktigt illa: Nyligen förlorade en 12-årig flicka synen på ena ögat under en träslöjdslektion. Under åren 2002 och 2004 skedde minst tolv maskinolyckor i träslöjdsalar i Stockholmsdistriktet. I flera fall rörde det sig om lärare som förlorade eller fick fingrarna förstörda i en rikthyvel.

Inspektörerna kommer bland annat att titta på hur säkra maskinerna är och hur mycket eleverna och slöjdlärarna kan om hur maskinerna ska användas på ett säkert sätt.

Ventilationen, bullret och hur man hanterar kemiska och brandfarliga ämnen i träslöjdsundervisningen kommer också att kontrolleras.

Inspektionerna kommer att pågå i totalt fyra månader.

När arbetsmiljöverket nyligen inspekterade kemisalar i skolorna, fick alla någon form av anmärkning.

Och inspektionerna gäller också Uppsala och Gotlands län.