Politisk splittring i frågan om pendeltågstrafiken

Det blir en ny upphandling av pendeltågstrafiken, det beslutade SL:s styrelse på tisdagen.

Frågan om upphandling eller inte splittrade idag den rödgröna majoriteten när miljöpartiet gick samman med den borgerliga oppositionen om en upphandling av trafik - underhåll och stationsservice. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade hellre sett att SL tagit över pendeltågstrafiken i egen regi.

Att frågan har politisk sprängkraft beror på flera saker. En är alla de trafikstörningar som i perioder drabbat resenärerna under Citypendelns regi. En annan är att det från vissa håll ses som ett politiskt risktagande att en ny entreprenör ska ta över trafiken en kort tid före nästa val samtidigt som nya pendeltåg tas i trafik.