Ny upphandling av pendeltågstrafiken, politiskt nederlag för s och v i landstinget

På tisdagen blev det klart att SL ska göra en upphandling av pendeltågstrafiken. Socialdemokraterna och vänsterpartiet fick därmed se sitt förslag om att SL i stället skulle köpa hårt kritiserade Citypendeln nedröstat.

Pendeltågsresenärerna har i många år fått stå ut med förseningar och bristande service, något som skulle vara lättare att åtgärda i egen regi, menar socialdemokraterna. Men miljöpartiet och de borgerliga tyckte alltså annorlunda, miljöpartiets Gertrud Brorsson hade föreslagit att frågan om ett köp skulle hänskjutas till landstingsfullmäktige, och så blev det.

Men miljöpartiet är splittrat i frågan om pendeltågen och Gertrud Brorsson menar att ärendet inte behöver vara slutdiskuterat. Socialdemokraterna däremot anser att gårdagens beslut i praktiken betyder att det blir för krångligt för SL att köpa Citypendeln.

Det hör till ovanligheterna att miljöpartiet och de borgerliga samarbetar, men det händer. Till exempel var det så tvärbanan kom till, påpekar Gertrud Brorsson, för Radio Stockholm.

SL:s vd Lennart Jangälv är ganska nöjd med gårdagens beslut. Att ett nytt företag kan komma att ta över behöver inte betyda några stora förändringar och jobben för de som arbetar inom pendeltågstrafiken är skyddade oavsett vem som kör tågen, säger Jangälv, till Radio Stockholm.