Arbetslösheten bland äldre ökar

Arbetslösheten ökar bland äldre i Stockholms län. Det visar statistik från länsarbetsnämnden.

Bland andra åldersgrupper är arbetslösheten i stort sett densamma som för ett år sen, men de öppet arbetslösa mellan 55 och 64 år har ökat med 13 %, eller med 650 personer det senaste året.

Helene Dahlström, utredare på Länsarbetsnämnden, säger till Radio Stockholm att man måste fråga arbetsgivarna vad ökningen beror på, men att de ser att det finns en efterfrågan på yngre akademiker.