Förlorade p-intäkter ger Stockholm rätt till ersättning

Stockholms stads eget parkeringsbolag har rätt till ersättning från staten för uteblivna intäkter i samband med förintelsekonferensen i Stockholm för ett år sedan. Det har Justitiekanslern beslutat.

När konfersen pågick under några dagar i januari spärrade polisen av stora delar av centrala Stockholm. Det gjorde att det inte gick att köra in i alla parkeringshus och parkeringsbolaget krävde drygt 170 000 kronor i ersättning.

De pengarna har bolaget nu alltså rätt till enligt JK.