Problem med nya systemet för tidningsinsamling

Mängden tidningar som slängs i de vanliga soporna i stället för att återvinnas har ökat sedan nya regler för tidningsinsamling trädde i kraft vid årsskiftet.

Nu vill miljöpartiet och socialdemokraterna i Stockholm att regeringen ska reda ut hur tidningsinsamlingen egentligen ska fungera.

Sedan årsskiftet hämtas inte längre tidningar från portuppgångar norr om Slussen i Stockholm, eftersom Arbetsmiljöverket inte tillåter det.

I stället är det tänkt att folk själva ska bära sina tidningar till återvinningsstationer. Många fastighetsägare har valt att betala för att även i fortsättningen få tidningarna hämtade vid huset. Men följden har blivit att att betydligt fler tidningar hamnar i de vanliga soporna och förbränns, säger Viviann Gunnarsson, miljöpartist och miljöborgarråd i Stockholm.

Men samtidigt som arbetsmiljöverket säger nej till hämtning vid dörren, säger Naturvårdsverkets avfallsråd att pappersproducenterna är skyldiga att ordna möjlighet att lämna in papper nära bostaden.

Det är det som miljöpartiet och socialdemokraterna nu vill att regeringen ska titta närmare på. Viviann Gunnarsson skulle också vilja se ökade möjligheter för kommunerna att sätta press på Pressretur, som samlar in pappret.

-Vi har inga tänder att kunna jaga Pressretur. Vi skulle kunna ha exempelvis vitesförelägganden eller andra sanktioner.