Åklagaren yrkade på skärpt straff efter dubbelmord

Åklagaren yrkade idag på skärpt straff för en av de inblandade i dubbelmorden i Haninge för ett år sedan.

Det var i slutet av mars 2004 som två vitryska män hittades mördade i ett dike vid en sopstation i Brandbergen i Haninge. Via bland annat signaler från offrens mobiltelefoner kunde tre misstänkta personer identifieras och spåras. En av de misstänkta männen avskrevs senare från ärendet.

Men i december förra året dömde tingsrätten en av männen till tio års fängelse för mord. Den andre fälldes också för mord men till fyra års sluten ungdomsvård, detta eftersom tingsrätten gjorde bedömningen att mannen var under 18 år. Den bedömningen delas inte av åklagaren.

- Mannen har själv uppgett att han var under 18 år vid tillfället men det har varit uppenbara oklarheter kring mannens identitet och ålder. Han hette troligen något annat och var troligen äldre vid mordtillfället än vad han uppgav, säger kammaråklagare Ola Sjöstrand till Radio Stockholm.

Svea Hovrätt meddelar sin dom den 10 mars.