Svårt att förbättra luften i Stockholm enligt Naturvårdsverket

För att luften i Stockholm ska klara nuvarande och kommande miljökrav behövs både begränsningar i trafiken och restriktioner för dubbdäck, det menar Naturvårdsverket.

Enligt Per Andersson på Naturvårdsverkets trafik- och energienhet sker det för närvarande bara små förbättringar och miljökraven kommer inte att nås om nuvarande trafikmängd består.

Svårast verkar det vara att nå gränsvärdena för partiklar och kvävedioxider enligt Per Andersson.