Fastighetsbolag beklagar olycka med nedfallande snö och is

Minst två olyckor med fallande is och snö har under dagen inträffat i centrala Stockholm.

En av olyckorna inträffade vid 11.30-tiden på Torkel Knutssonsgatan på Södermalm, där en kvinna fick ett jack i huvudet av is som föll från ett fönsterbleck. Kvinnan kunde dock lämna sjukhuset efter att ha sytts med några stygn.

Det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem äger den fastigheten där olyckan inträffade.  

– Det inträffade är olyckligt, säger Olle Thorefeldt, informationsansvarig vid Stockholmshem till Radio Stockholm.

Han säger att det är bostadsbolagets ansvar, och att man i det här fallet skulle ha kunnat rensa fönsterblecket från snö med skylift.

En halvtimme tidigare inträffade en liknande olycka på Smålandsgatan. Där träffades en äldre man i huvudet av nedfallande is. Han har röntgats under dagen och ligger nu kvar på sjukhus för observation, men hans skador är inte livshotande enligt Karolinska sjukhuset. Företaget Coore service management som sköter fastigheten beklagar det inträffade och meddelar att beredskapen för isröjning har höjts.

I båda fallen rubricerar polisen det inträffade som brott mot ordningsstadgan, eftersom fastighetsägarna har skyldighet att hålla efter snö och is på husen.

Risken för ras är just nu mycket stor i hela Stockholm. Även där taken är röjda kan det alltså falla is från fönsterblecken, Stockholmshem kommer nu att öka användningen av skylift och uppmärksamheten skärps.