Stockholmarna trivs i sin huvudstad visar ny undersökning från EU

Stockholm är en av de europeiska storstäder där invånarna trivs bäst. I en undersökning från EU-kommissionen, förklarar sig 96 procent  av stockholmarna vara nöjda.

Stockholm hamnar i topp bland huvudstäder när det gäller skicket på gator och byggnader, liksom tillgången  på butiker och det är även den stad där invånarna känner sig säkrast i sin närmiljö, skriver Dagens nyheter.

Det som Stockholmarna är minst nöjda med och som de anser att man bör ta itu med nämns, inte helt förvånande, bostäder, sjukvård och kollektivtrafik.