Tågurspårningen vid Huddinge hade kunnat hindrats

Olyckan när ett godståg spårade ur vid Huddinge hade kanske kunnat undvikas. Enligt nya uppgifter till SVT:s Östnytt så åkte ett X 2000 tåg förbi bara en timme innan olyckan och då larmade tågföraren om att något var fel

En kraftig smäll hördes och flera vagnar krängde till.

Enligt Transportsstyrelsens regler ska tågtrafiken stoppas omedelbart vid ett liknande larm, men nu lät man trafiken fortsätta som vanligt och skickade ut servicepersonal istället.

40 minuter efter tågförarens larm spårade godståget ur.