Fittjaelever utbildas i mänskliga rättigheter

7:24 min

Projektet Street Law Academy går ut på att utbilda barn och unga i förorten i mänskliga rättigheter och att använda juridiken som vapen. I tre veckor är det Fittjaskolan och Tumbagymnasiet som står i fokus.