Valet 2014

Skolan viktig valfråga i Huddinge

1:28 min

Skolan pekades av båda sidor ut som som en av de viktigaste frågorna, när borgerligt styrda Huddinges framtid debatterades i P4 Radio Stockholm.

– Ja, det är en ödesfråga för alla kommuner för i skolan läggs grunden för vilken riktning du får senare i livet och vi ska se till att alla elever når målen i skolan. Det är vårt absoluta mål, och vi ser att vi har hela tiden de senaste åren allt bättre studieresultat, de högsta meritvärdena de senaste tre åren. Men vi är inte nöjda med det, vi ska se till att alla elever når skolan. Vi kommer aldrig att slå oss till ro förrän eleverna når skolan men jag konstaterar att trenden är faktiskt väldigt positiv just nu, där skiljer Huddinge ut sig, säger Daniel Dronjak Nordqvist.

Moderaternas ledare i Huddinge, Daniel Dronjak Nordqvist sa alltså i debatten att en satsning på skolan är bland det viktigaste i kommunen om de borgerliga får behålla makten efter valet den 14 september.

Men han hävdade också att skolan i Huddinge är på rätt väg, och att mycket blivit bättre de senaste åren.

Det höll socialdemokraternas gruppledare Emil Högberg inte alls med om:

– Vi har en nationell skolkris i Sverige, och den gäller även i Huddinge. Våra barn går i rekordstora klasser, eleverna blir inte sedda av sin lärare, och det här är ju en konsekvens av stora skattesänkningar på nationell nivå och även en alldeles för ensidig politik här lokalt också på att sänka skatten. Och man vill ju fortsätta sänka skatten, man vill inte satsa på skolan.

– Vi har ett konkret vallöfte om att minska klasserna i lågstadiet, satsa på speciallärare och satsa på lärarna arbetsvillkor. Det skulle göra stor skillnad för Huddinges elever, det är mycket mycket viktigare än fortsatta skattesänkningar, fortsatte emil Högberg.