Drakenbergsparken stängs av i ett år

Drakenbergsparkens populära lekplats i Tantolunden på Södermalm stängs i ett helt år. Anledningen är att den slitna parken ska genomgå en grundlig renovering.

 Lekplatsen ska få nya lekredskap och förbättrade mark- och planteringsytor enligt Stockholms stads hemsida. Man ska se över gångvägar, gräsytor, buskar och träd runt lekplatsen. Lekskulpturen Draken kommer stå oförändrad men få en matta av gummi under sig.

När lekplatsen öppnar i augusti 2015 kommer renoveringen att fortsätta med mindre arbeten och en skejtyta.