Slopad bullergräns för Brommaflyget

1:44 min

Bromma flygplats kan få slippa alla bullergränser överhuvudtaget. Socialdepartementet vill nämligen ta bort gränsen helt för hur många starter och landningar som får göras på Bromma.

Alliansen i Stockholms stad stöder regeringens förslag, eftersom det gör det möjligt att bygga fler bostäder, men miljöpartiets Daniel Helldén, oppositionsborgarråd i Stockholm, är kritisk.

– Det här är ett stort svek mot Stockholmarna. Det innebär att den tunga flygtrafiken kommer öka drastiskt över Stockholm. Vi vet redan nu att 80 procent av alla som störs av flygtrafiken bor i Stockholms stad, och här vill man nu göra ett generellt undantag,  säger Daniel Helldén (MP), oppositionsborgarråd i Stockholm. 

Ärendet, som var uppe på Trafiknämndens senaste möte, har det hittills varit i det närmaste helt tyst om. Men det är i själva verket ett svar på regeringens och Socialdepartementets förslag om att förändra och förenkla bullergränserna. Det behöver bli enklare att bygga bostäder, resonerar Socialdepartementet.

Av Stockholms remissvar framgå att man i allt väsentligt stöder förslaget, som skulle få till följd att Bromma flygplats; "undantas helt från de nationella reglerna för antalet flygrörelser över maximala bullernivåer."

Det betyder i klartext att Bromma isåfall blir enda flygplatsen i Sverige som inte har några krav för hur mycket flyget får bullra.

Swedavia, som driver Bromma, räknar samtidigt i sina egna prognoser med en fördubbling av antalet passagerare och så mycket som uppemot 200 starter och landningar varje dygn, eller totalt 80 000 varje år, med tunga flygplan fram till år 2038.

– Det här är mycket oroväckande, säger Daniel Helldén, som vill lägga ner Bromma så fort det är möjligt.

– Lösningen är inte att tumma på Stockholmarnas hälsa och säkerhet genom en kraftig ökning av den tunga flygtrafiken över Stockholm. Det finns bullerregler när det gäller flyg för att man vet att flygbuller är skadligt, särskilt för barn och unga, säger Daniel Helldén (MP), oppositionsborgarråd i Stockholm.

– Ändå vill man ha ett generellt undantag, så det är otroligt allvarligt att man vill dubblera den tunga flygtrafiken över Stockholm, säger Daniel Helldén.