Ändrade flygregler innebär inte mer buller, hävdar (m)

1:38 min

– Ändrade bullerregler för flyget till och från Bromma underlättar bostadsbyggandet, men kommer inte medföra mer buller. Det säger Ulla Hamilton, moderat ordförande i Trafiknämnden.

I morse kunde vi i Radio Stockholm berätta om att förslaget om att ändra bullerreglerna för Bromma flygplats riskerar öka bullret för dom boende runt flygplatsen men Ulla Hamilton tycker att det måste bli lättare att bygga bostäder

– Jag vill betona att reglerna i stadens eget avtal med Bromma gäller som tidigare. Det finns ju ingen som har nåt intresse av att det blir en mycket sämre situation, säger hon.

– För alla som vill behålla Bromma så är det ju viktigt att med så liten miljöpåverkan som möjligt, säger Ulla Hamilton till P4 Radio Stockholm.

Den här historien har två delar - som enligt Ulla Hamilton inte har något direkt samband, men som ändå inverkar på varann.

Det handlar dels miljöavtalet mellan Stockholms stad och Swedavia om att hyra och driva Bromma till år 2038.

Där slås fast att inget plan får bullra mer än 89 decibel. Som mest får 80 000 starter och landningar göras per år. Det är noga reglerat - och där är man inte på långa vägar - än.

Men nu vill regeringen  ändra på de nationella riktlinjerna om hur ofta flygplanen, på väg till eller från Bromma, får gå över bullergränsen 70 decibel utomhus dagtid.

Idag får det ske 16 gånger per dygn - och eftersom Bromma är stängt på natten, blir det på dagen.

Redan det upplever många idag som en påfrestning - men här vill regeringen ta bort gränsen helt - för att göra det lättare att bygga bostäder i Stockholm - något som Alliansen framhåller som det allra viktigaste.

Swedavia räknar framöver med mycket mer trafik på Bromma. Redan 2019 så ska antalet starter och landningar vara 52000 per år - och utan den nuvarande maxbullertaket kan deti teorin innebära flygplan som bullrar över 70 decibel över 140 gånger per dag.

– Men ska man bo i en storstad så får man nog vara beredd att tåla en del, säger Ulla Hamilton.

– I alla fall när man är utomhus. Inomhus har man ju alldeles utmärkt teknik att bygga så man inte hör något utifrån alls, och det är ju ändå det viktigaste, säger moderata trafikborgarrådet Ulla Hamilton till P4 Radio Stockholm.