Förbifart ger minskad trafik i Norrtälje

De första trafikmätningarna i Norrtälje, efter att den nya västra förbifarten blev klar i somras, visar på minskad trafik på flera centrala gator.

Däremot har antalet bilar på Vätövägen ökat.

Enligt Norrtälje kommun tar det dock ett par år innan trafikanterna vant sig vid en så påtaglig förändring som den nya förbifarten.