Olyckor med utländska arbetare ökar

1:33 min

Dödsolyckorna på svenska arbetsplatser minskar - enligt Arbetsmiljöverkets officiella statistik. Men det är en missvisande bild. Olyckor där utländska arbetare dör har tvärtom ökat fyra år i rad. 

Arbetsmiljöverkets avdelningschef Håkan Olsson säger att  just byggbranschen är oerhört riskfylld.

– Det kräver ett väldigt tydligt ledarskap och samordningsansvar från den som är platschef på ett sånt bygge, säger han.

Många underentreprenörer anställer ju utländsk arbetskraft, hur oroande är det att allt fler utländska arbetare dör på jobbet på svenska byggen?

– Det är oroväckande att folk dör på jobbet, men i och med att allt större andel kommer utomlands ifrån så blir det viktigare att  aktivt  jobba med att de ska kunna arbeta på ett sunt och säkert sätt, säger Håkan Olsson på Arbetsmiljöverket.

När de som arbetar i utländska företag och bara är i Sverige tillfälligt  råkar ut för olyckor registreras det inte hos Försäkringskassan, eftersom de inte omfattas av svenska försäkringar.

Ett undantag är arbetare som dör på jobbet. Alla företag, även utländska, måste anmäla såna olyckor till Arbetsmiljöverket. Om de inte gör det får Arbetsmiljöverket oftast reda på det ändå, eftersom dödsolyckor utreds av polisen - och vanligen väcker rätt stor uppmärksamhet.

Men de redovisas separat, enligt tidningen Arbetarskydds  granskning. Det gör att de senaste årens stadiga ökning av arbetsplatsolyckor med dödlig utgång bland utländska företag hamnat i skymundan.

Antalet dödsolyckor på svensk arbetsmarknad var förra året 47. Inte 35 som den offciella siffran är.

Dödsolyckorna bland utländsk arbetskraft har dessutom ökat fyra år i rad - förra året var antalet tolv. året dessförinnan 9. Håkan Olsson på Arbetsmiljöverket säger att kontrollmöjligheterna mot utländska bolag  generellt är sämre då de ofta inte vill teckna kollektivatal.
– Fackets skyddsorganisation stängs ju ute, enda chansen är verkets inspektörer, och det hinner de inte med. Inte med de resurser vi har idag, det behövs isåfall mer ifall vi ska kunna klara av alla de inspektioner vi skulle vilja göra, avslutar Arbetsmiljöverkets avdelningschef Håkan Olsson.