Felplacerade skolpaviljonger orsakar problem

Två felplacerade skolpaviljonger i Blackeberg i Stockholm har lett till att ett bostadsbygge skjuts upp och stora extrakostnader för staden.

Paviljongerna, som ska användas tillfälligt medan gymnasieskolan i Blackeberg renoveras, placerades av misstag på en tomt som lovats till Familjebostäder. Bostadsbygget skjuts därför upp ett år, men eftersom en av paviljongerna behöver användas även efter det måste den då flyttas, till en kostnad av två och en halv miljoner kronor.