Utsläpp från lastbilar kan halveras

2:03 min

Mer miljövänliga lastbilar kan förbättra luften rejält i Stockholm, visar ett forskningsprojekt. Men alternativa bränslen är för dyra för åkerierna.

Stockholms stad har tillsammans med åkerier och bränsleleverantörer drivit ett projekt de senaste fyra åren, där de jämfört utsläppen från den tunga trafiken.

Tung trafik står för närmare en fjärdedel av de skadliga utsläppen från trafiken, men den mängden kan halveras med alternativa bränslen visar studien.

– Vad gäller växthusgaser går det att få mer än en halvering med den här tekniken, säger Gustaf Landahl är avdelningschef vid Stockholms stads miljöförvaltning.

De bränslen som provats är etanol, el och gasdrift och hur mycket utsläppen minskar beror på vilket bränsle man jämför.

De mer miljövänligare lastbilarna är något dyrare att hålla i gång för åkerierna. Därför har åkerierna som deltagit fått ersättning för de merkostnader som en miljölastbil har.

På sikt är det framförallt kunderna som påverkar när miljölastbilar ska slå igenom.

– Nyckeln är de som köper transporter, det vill säga de företag som köper transporter av åkerierna.

Åkerierna har, enligt Gustaf Landahl, små marginaler. Ska den här typen av lastbilar slå igenom måste kunderna ställa krav.

– Det är svårt för åkerierna att ta den här kostnaden utan att transportköparna ställer krav på miljölastbil, eller premierar miljölastbil.

Ett av de åkerier som deltagit i försöket är Kyl & Frysexpressen som har 15 etanollastbilar som rullat runt 200 000 mil i Stockholmsområdet.

– Vi kände att vi behövde göra någonting, framförallt som en spelare i transportbranschen. Vi står för väldigt mycket utsläpp och tyckte att det här var ett jättebra initiativ. Vi har varit med från början, sedan 2010, säger vd Robert Barkensjö.

Hur har kostnaderna påverkats?

– De är lite högre än en traditionell lastbild som drivs av diesel - ungefär ett tre procent. Nu är det lite mer eftersom dieselpriset har gått ner ganska kraftigt den senaste tiden.

Vad behövs för att den här typen av lastbilar ska bli vanligare?

– Att den inte är dyrare än den traditionell lastbil, det är det enkla svaret.