Elevkårer vill reglera personaltäthet

1:37 min

Det måste finnas riktlinjer för hur många elever det får gå på varje skolpsykolog och skolkurator ute i skolorna, det tycker Sveriges Elevkårer som menar att det ser alldeles för olika ut i skolorna.

– Det behöver komma allmänna råd från myndigheterna om hur många elever det får gå på varje skolläkare, skolkurator eller skolpsykolog. Det kanske inte behöver lagstadgas men det bör ändå finnas ett minimikrav, säger Helena Frieberg, vice ordförande på Sveriges Elevkårer.

Sen den nya skollagen trädde i kraft 2011 är det lag på att det ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator på skolorna. Men i vilken omfattning det måste göra det säger inte lagen. Och det är en miss menar Helena Frieberg.

– Idag kan det gå sex hundra elever på en skolkurator. Vi skulle se att det snarare går fyra hundra elever på en skolkurator.

Men idag finns det finns ingen aktuell statistik för hur många elever det går på varje funktion i Elevhälsan. Senaste tillgängliga siffrorna från Skolverket är från 2009 och visar att det då gick i genomsnitt tredubbelt fler än de 500 elever per skolpsykolog och nästan dubbelt så många som de 400 elever per skolkurator som Sveriges Elevkårer vill ha som riktvärde för varje heltidstjänst.

– Det är inte rimligt att det går för många elever per skolkurator i skolan. Skolhälsan behöver stärkas upp, säger Helena Frieberg.

Sen 2012 har staten erbjudit 650 miljoner i lönebidrag för att förbättra personaltätheten i Elevhälsan. Men det ser väldigt olika ut runt om i landet och den är ändå mycket lägre än den borde vara menar Sveriges Elevkårer. 

Samtidigt ställs liknande krav från flera andra organisationer som Friends, Barnombudsmannen och Psykologförbundet. Men Socialstyrelsen säger att de inte har några planer på att införa några riktlinjer.

– Det finns en risk med att sätta miniminivåer och det är att det blir tak istället för golv. Så att man nöjer sig med den bemanningen, säger utredare Susanne Zetterquist.