Sömn återskapar minnen

2:22 min

Har du redan glömt något idag? Sov ordentligt i natt, så kanske du kommer ihåg imorgon. Detta enligt ny brittisk forskning.

Nu finns det vetenskapliga belägg för att sömn inte bara skyddar våra minnen. Sömnen hjälper oss till och med att återskapa det vi redan glömt. Det här enligt en ny brittisk studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cortex. Enligt John Axelsson, sömnforskare vid Karolinska institutet, är det här mycket spännande:

– Tidigare så har man visat att om man sover så stabiliserar man minnen, man glömmer inte bort saker över tid, men konsoliderar dem, det vill säga gör dem mer stabila över tid. Men nu visas det här att sömnen inte bara stabiliserar minnen utan ger oss åtkomst till minnen som vi inte visste att vi hade från början.

Den nya sömnstudien utgår från två tidigare minnesexperiment. Försökspersoner fick då lära sig olika låtsas ord, som de sedan skulle försöka komma ihåg direkt efteråt, men också efter en längre tids vakenhet eller sömn. Slutsatsen då blev att personerna kom ihåg bättre efter att de sovit. Men i den här nya studien, som analyserat resultaten mer i detalj, blev det tydligt att även ord som försökspersonerna inte kommit ihåg direkt efter ordtestet - dök upp för dem, efter att de fått sova.

Enligt forskaren bakom studien fördubblades nästan chansen att komma ihåg det som en gång varit glömt, efter en tids sömn.

Forskare har känt till att sömnen skyddar våra minnen i snart 100 år. Sömnen hjälper oss att minnas, eftersom det sovande tillståndet ger oss en chans att gå igenom våra upplevelser, ytterligare en gång.

Tidigare forskning har bland annat visat att det är under sömnen som vissa minnen väljs ut, och andra sållas bort. Och för lite sömn gör oss känsligare för stress och på så vis blir det svårare att komma ihåg saker under press om sömnen uteblivit. Det har också visat sig att ju snabbare vi somnar efter att vi lärt oss något, desto större chans är det att vi kommer ihåg.

Men den här nya studien visar alltså att vi till och med kan plocka fram minnen som vi trodde var helt borta. Och det är ju faktiskt en betryggande tanke, att det som vi inte lärt oss riktigt ordentligt från början, kan vara något som vi kommer ihåg efter en god natts sömn.

– Det är jätteviktigt för att förstå hur vi ska fungera som bäst som människor och har man skadade minnen så kanske sömnen kan hjälpa oss förstå hur vi kan förbättra minnen hos folk, så att det är en viktig fråga för både grundforskning kring hur minnet fungerar och hur vi lär oss, men även om man ska hjälpa folk som har störda minnen eller problem med minnet, säger John Axelsson, sömnforskare vid Karolinska institutet. 

Referens:
Dumay N. "Sleep not just protects memories against forgetting, it also makes them more accessible". Cortex 2015.