Sveriges Motorcyklister rasar över Trafikverkets nya säkerhetsförslag

5:12 min

En hemlig lista med 30 förslag på hur säkerheten ska ökas för mc-förare har läckt ut. Listan med förslag har väckt starka reaktioner bland motorcyklister som menar att åtgärderna kränker integritet och inskränker på motorcyklisternas frihet.

– Jag är besviken över förslagen. Man särbehandlar och man vill ha hårdare krav och hårdare straff för de som kör motorcykel jämfört med de som kör bil, säger Maria Nordqvist från Sveriges Motorcyklister, SMC.

Jörgen Persson från Trafikverket säger så här om förslagen:

– Vi systematiserar ju säkerhetsarbetet även för motorcyklister och vi kan konstatera att hastighet är en central del i säkerhetsarbetet. Idag har vi en dålig acceptans för hastighetsgränserna.

– Men om det är så många som inte håller hastighetsgränsen, så kanske hastighetsgränsen inte är rätt satt, säger Maria Nordqvist.

– Man måste ju ha samma trafikregler för de som kör på vägen, fortsätter hon.

Bland de åtgärder som Trafikverket skriver i listan finns:

* Hastighetsregulator för att spärra maxhastigheten till 130 km/h.

* Kraftig ordningsbothöjning för motorcyklister, körkortsindragning vid hastighetsöverträdelser över 20 km/h.

* Införande av ägaransvar för hastighetsöverträdelser på motorcykel.

* Uppgifter om en individs försäkringskostnader ska överlämnas till körkortsmyndighet för lämplighetsbedömning.

I går skickade Sveriges Motorcyklister - SMC - ett brev till Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, där man önskar en dialog med myndigheten. SMC menar att de förslag som Trafikverket arbetat fram inte skulle leda till ökad säkerhet.

SMS skriver i ett pressmeddelande:

Att särskilja en trafikantgrupp och göra sådana inskränkningar är negativ särbehandling och att kräva ägaransvar för motorcyklister strider mot landets grundlagar.

Sveriges Motorcyklister är en intresseorganisation för motorcyklister och har omkring 71 000 medlemmar.