Prioriterar ungdomar som vill lämna extrema grupper

6:19 min

Stockholms Stad har nyligen tillsatt en samordnare för kommunens arbete mot våldsbejakande extremism. Abdi-Nur Isse är den som fått uppdraget.

Abdi-Nur Isse berättar att han som samordnare nu till en början prioriterar att sätta in sociala insatser bland ungdomar som vill ta sig ur religiösa, vänster- eller högerextremistiska grupper. 

- Det finns ett missnöje i samhället på olika nivåer. Och så länge det finns ett missnöje så kommer ungdomar att reagera på olika sätt.

På vilket sätt märker du av det missnöjet?

- Förtroendet för arbetsförmedlingen och polismyndigheten är ganska lågt, vi måste rikta in oss på bredden när det gäller radikaliseringsarbetet, berättar Abdi-Nur Isse. 

- Och när man känner att man inte kommer fram i samhället, då finns det radikala grupper som passar på att rekrytera just de ungdomarna.

Vilka samarbetar du med?

I första hand socialtjänsten, men även kriminalvården, skolan och polismyndigheten har en viktig roll i det här arbetet, säger Abdi-Nur Isse.