Dubbdäck bäst mot cykelhalka

1:18 min

Vintercyklandet i Stockholm ökar och med det risken för halkolyckor men med dubbdäck för cykeln blir färden något stadigare, det har statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI -konstaterat.

Dubbdäck ger en betydligt bättre bromsverkan än vad odubbade däck gör på is och det är väl kanske inte så förvånande säger forskaren Anna Niska på VTI statens väg- och transportforskningsinstitut.

– Men att skillnaden var så stor hade vi inte räknat med.

Vad innebär det för säkerheten?

– Dels blir det en kortare bromssträcka men sedan blir ju stabiliteten betydligt bättre vilket minskar risken för rena omkullkörningar där man tappar greppen med däcken.

Statistiken visar att många olyckor med cykel sker vintertid och Anna Niska ser möjligheter att minska antalet om däcken har bättre fäste.

Cyklister som kör omkull vintertid dominerar olyckorna den årstiden och där finns en stor potential enligt Anna Niska.

Hur de dubbade däcken fungerar på barmark har ännu inte testats men intervjuer visar att de behöver utvecklas.

– Där upplever man ju ibland att det kan bli ett sämre grepp i kurvor säger forskaren Anna Niska.