Ingen fälld varg under dagen

1:42 min

Vid midnatt stoppas skyddsjakten på den varg som får skjutas i reviret mellan Nykvarn och Gnesta. Länsstyrelsens miljödirektör Göran Åström säger att ingen varg har fällts under dagen. Ingen ny ansökan om skyddsjakt har heller inkommit.

Vargarna har under våren och sommaren rivit eller dödat ett 60-tal får.

Jägarna har fortfarande inte lyckats få tag på djuret och om den inte fälls i dag beror en eventuellt ny jakt på om vargen fortsätter att riva tamboskap:

– Det är helt avhänget den framtida utvecklingen, om det kommer ske fler angrepp i det här området, säger Göran Åström, Länsstyrelsens miljödirektör.

Hur ser ni på situationen för närvarande?

– Vårt mål är ju inte att vargen eller vargarna ska skjutas, vårt mål är att skydda tamboskapen, fortsätter han.

Men det finns en klar konflikt i frågan. Bondeorganisationen LRF och markägare menar att det inte funnits förutsättningar för jakt då den störts av människor som vill skydda vargen. Det finns även tecken på att vargarna har rört sig söderut då det varit mycket folk i skogen.

– Konsekvenserna visade sig i förra veckan då vargarna uppenbarligen har lämnat området och tar får i Hölö trakten säger Per Pettersson - och att det är vargangrepp har också konstaterats av Länsstyrelsen, säger Per Pettersson är LRF:s jaktansvarige i Mälardalen.

Att jakten också störts är ett problem enligt Länsstyrelsen:

– Jag tycker naturligtvis inte att det lämpliga - om det nu är så - att man medvetet stör jakten säger Göran Åström - och det är ju som sagt förbjudet - men det är en polissak, säger Göran Åström.

Och en markägare i det aktuella området menar att det varit omfattande protester:

– Då belägrades skogen och det begränsade område där skyddsjakten skulle bedrivas av bortåt hundratalet vargvänliga människor så någon skyddsjakt har överhuvudtaget inte gått att bedriva under den här tiden, säger markägaren Per Aschan.