Flyktingströmmen ökar trycket på vården

 De flesta är friska, men ofta väldigt slitna, och de måste få veta att de har möjlighet att få vård. Landstinget tar nu ett samlat grepp för att möta den ökande flyktingströmmen och ge flyktingarna den vård de har rätt till.


-Vi kommer att hantera detta på ett bra sätt, säger Anna Nergårdh, chefläkare vid Stockholms läns landsting.