Missnöje med Karolinskas ledning

Förtroendet är lågt för ledningen vid Karolinska universitetssjukhuset. Det visar en medarbetarundersökning som landstinget låtit göra.

Andelen som är stolta över att arbeta på sjukhuset är låg. Mest kritiska är personalen på hjärtkliniken och cancerkliniken.

Verksamhetschefen på Radiumhemmet säger till Svenska Dagbladet att hon tror att personalens låga förtroende beror på de hårda besparingar som kliniken tvingats göra för att få ekonomin i balans.