Mölnboborna kan stoppa boende för straffade

4:52 min

Föreningen Livskraft har lagt ett bud på ungefär 6000 kvadratmeter mark i orten Mölnbo. Där vill man bygga 16 stycken utslussningslägenheter för tidigare straffade fängelseklienter.

Mölnboborna är dock inte glada och positiva till sina eventuellt nya grannar. Under många år så har denna tomt försökts att säljas av Södertälje kommun.

Den har legat ute till försäljning en längre period och det har funnits ett 50-tal intressenter till denna mark men det har ändå inte blivit av någon affär.

Till slut så nappade föreningen Livskraft med planen att bygga två hus som ska innehålla totalt 16 lägenheter för förre detta fångar som ska slussas ut i samhället med hjälp av behandling, praktikplatser och annan samhälsinlotsning.

Livskraft skickade in ett förslag till Södertälje kommun som har börjat handläggas, en av delmomenten i handläggningen är ett godkännande av kommunnämnden för Mölnbo-Vårdinge.

Den nämnden beslutade enhälligt att godkänna Livskraft som nya markägare då deras detaljplan över boende följer reglementet.

Björn Eriksson som är kommundelsbas i Mölnbo säger att när nämnden fattade detta beslut så tittade dom inte på vem som ska bo i lägenheterna utan enbart på att detaljplanen följde just reglerna för att få köpa marken.

Detta beslut är något som boende i Mölnbo känner en ilska över då dom inte förstår varför inte kommun nämnden kunde ha förankrat förslaget bland dom redan boende på orten.

Efter detta möte som hölls igår i Folketshus i Mölnbo där cirka 100 Mölnbobor hade samlats har funderingarna hos Thomas Folcker ordförandei Livskraft tagit en ny vändning.

Ärendet ligger just nu hos Tekniska nämnden i Södertälje kommun som också var på plats igår kväll i Mölnbo. Ewa lofvar Konradsson som är ordförande i Tekniska nämnden säger att deras beslut oftast inte brukar gå att ändra på.

FOTNOT: Tekniska nämnden kommer att ta ett beslut i detta ärende tidigast 1 oktober beroende på hur föreningen Livskraft ställer sig till ett bygge.