Attentat mot socialsekreterare

1:53 min

Fyra anställda hos socialtjänsten i Stockholm stad har utsatts för attentat. I flera fall har hemmen blivit förstörda. Och det är vanligt att socialsekreterarna upplever våld, visar en undersökning.

Fyra attacker har riktats mot anställda som arbetar inom socialtjänsten i Stockholm stad. Två av de anställda fick brinnande förmål inslängda i sin bostad. Den tredje utsattes för klotter och den fjärde fick skedegörelse i sin bostad. Och det är vanligt att av socialsekreterarna upplever någon typ av hot eller våld. Det säger Kristina Folkesson, socialpolitisk expert hos fackförbundet Vision, som menar att det socialsekreterarna behöver mer resurser.

– Det medlemmarna säger är att hot och våld är väldigt sammanhängade med hur arbetssituationen är. Man efterlyser att kunna få den här tiden att möta utsatta människor på ett sätt som de känner att de kan ge rätt stöd.

En undersökningar från Arbetsmiljöverket visar att var tredje socialsekreterare uppger att de utsatts för våld eller hot om våld i sitt arbete. Kristina Folkesson menar att det behövs mer pengar och fler anställda för att underlätta situationen för socialsekreterarna. De är överbelastade med arbete och tiden går mest till adminstration och inte till samtal med dem som behöver hjälp, säger hon. Anders, som är kollega till de socialsekreterarna som utsatts för attentat och som heter något annat, håller med.

- Det kan aldrig skada att få mer tid med klienterna.

Skulle det minska hoten mot socialsekreterarna?

- Ja, det tror jag. En hotsituation är alltid ett resultat av bristande dialog.

Polisen har ännu inte gripit någon för angreppen mot tjänstemännen. Socialtjänsten inom Stockholm stad arbetar nu med att öka tryggheten hos de anställda.

- Just nu pågår ett samarbete med säkerhetesförateg, säkerhetsenheten på Stadshuset och polisen.

Vad gör ni för att säkerheten ska bli bättre för de anställda?

- Det kan jag inte gå ut med. Men vi gör allt för att de ska känna sig trygga, säger Veronica Wolgast Karlberg tf avdelningschef hos vid socialförvaltningen.