Djurägare polisanmäls av Länsstyrelsen

1:19 min

Länsstyrelsen polisanmälde idag en djurhållare för brott mot djurskyddslagen, efter att ett 60-tal får dödats av varg.

Länsstyrelsens bedömning är att djuren inte i tillräcklig omfattning har skyddats från vargangrepp vilket har orsakat ett onödigt stort lidande.

På den aktuella gården har ett 60-tal får dödats av varg under fem månader.

Varken rovdjursstängsel eller nattfållor har använts, trots upprepade påpekanden och hjälp med tillfälliga stödinsatser från Länsstyrelsens personal. Det skriver Länsstyrelsen på sin hemsida.

Djurhållarna har även tackat nej till bidrag för stängsling och avstått från frivilliga arbetsinsatser för att sätta upp ett godkänt rovdjursstängsel.