Svårare att hitta boende för utsatta kvinnor

1:38 min

Antalet nätter som kvinnor bor på kvinnojourer har ökat de senaste åren. Samtidigt nekas allt fler kvinnor plats på kvinnojourernas skyddade boenden.

– Vi vet att det är fler kvinnojourer som har problem och vi vet att socialtjänsten desperat söker efter platser. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många skyddade boenden, säger Mahi, kurator vid Sollentuna kvinnojouren.

På Sollentuna kvinnojour har man två lägenheter med fyra platser där kvinnor och barn som behöver skydd kan bo. Men de platserna räcker inte, berättar Mahi på kvinnojouren.

I september tvingades de att säga nej till 14 kvinnor - fler än någonsin.

Utvecklingen märks också hos andra kvinnojourer. I Riksförbundet Unizon ingår 72 kvinnojourer med skyddade boenden. Under förra året fick de säga nej till nästan sju av tio av kvinnor som sökte plats.

En annan oroande utveckling menar Unizon är att de kvinnor som får plats bor på de skyddade boendena allt längre. Enligt statistisken bor de nu i genomsnitt 50 nätter. Det är tio nätter mer än för två år sedan.

Mahi menar att det beror på bostadsbristen och de höga kraven som ställs för att man ska få en bostad. Det gör att kvinnor inte vågar lämna en våldsam relation, berättar hon.

Mahi önskar att kommunerna i länet samarbetade bättre runt de här kvinnorna.

– De kvinnor som kommer hit kommer oftast inte från Sollentuna, för det är alldeles för farligt för dem att röra sig här. Men det gör att Sollentuna inte vill ta ansvar för dem. Det behövs ett bättre samarbete över kommungränserna. Och vi skulle behöva att kommunen tar ansvar för det här och öronmärker bostäder för den här målgruppen, säger Mahi.