Domare: Mycket hänt i arbetet med våldtäktsoffer

4:16 min

Domarkåren arbetar ständigt med de här frågorna och domare Fredrik Wersäll håller med advokat Massi Fritz om att inget ovidkommande ska komma in i rättsprocessen.

Advokat Elisabeth Massi Fritz tycker att det finns en ojämlik behandling när det handlar om kvinnor som utsatts för våldtäkt, de blir skuldbelagda genom att få frågor om till exempel sin klädsel, medan den anklagade mannen slipper det.

Fredrik Wersäll, domare och president i Svea Hovrätt säger att han delvis håller med Massi Fritz.

– Jag håller med Elisabeth Massi Fritz om att inget ovidkommande ska komma in i rättsprocessen och domaren har ansvaret för att alla i rättssalen behandlas med respekt. Däremot håller jag inte med om att inget har hänt under de senaste åren. Bemötandet ser väldigt annorlunda ut idag jämfört med 20 år sedan. 

Hur då, kan du ge ett konkret exempel?

– Jag tror att domarna är mycket medvetna om att frågor kan kännas kränkande, men man måste samtidigt tillåta vissa känsliga frågor. Det kan vara nödvändigt för en trovärdighetsbedömning. Men frågorna ska ställas på ett respektfullt sätt.

– Jag tror att benägenheten att anmäla delvis beror på hur man tror man kommer att bli behandlad i rättsprocessen. Men det är olyckligt att framställa situationen värre än den är, för det kan också skrämma. Här har vi alla ett ansvar.