Länsstyrelsen: Ett misslyckande för hela samhället

1:20 min

Att det saknas skyddade boenden för våldsutsatta och hotade kvinnor är ett misslyckande för hela samhället. Det menar Maria-Pilar Reyes, utvecklingsledare för sociala frågor på Länsstyrelsen i Stockholm.

– Att tvingas komma till ett skyddat boende är alltid en tragedi för den enskilda personen, men också ett misslyckande för hela samhället, säger Maria-Pilar Reyes på Länsstyrelsen.

Hon arbetar mäns våld mot kvinnor och känner igen det som Sollentuna kvinnojour säger; att det saknas skyddade boenden för kvinnor som lämnar en våldsam man.

Länsstyrelsen har i uppdrag av regeringen att skapa nya platser på skyddade boenden. Men de har bara fått fem miljoner kronor att fördela över hela landet, berättar Maria-Pilar Reyes.

Och exakt hur många platser på skyddat boende som finns har länsstyrelsen inga siffror på. Däremot har de föreslagit att man bör införa ett nationellt register över det.

Maria-Pilar Reyes håller också med om bilden av att kommunerna bollar de här kvinnorna mellan sig. Hon tror att det beror på den pressade situationen inom socialtjänsten. Därför arbetar Länsstyrelsen med att stödja och utbilda kommunernas socialaltjänster. Men Länsstyrelsen inte kan bestämma hur kommunerna ska arbeta.

Maria-Pilar Reyes tycker att det absolut viktigaste är att ändra de normer som ligger bakom våldet.

– För att annars kan man ge stöd till tio kvinnor, under tiden är det tio andra kvinnor som utsätts. Om man inte börjar just med de normerna som ligger bakom mäns våld mot kvinnor. Och där har vi en hel del konkreta insatser, säger Maria-Pilar Reyes.