Anmälningarna om barnmisshandel ökar

Antalet anmälningar om misshandlade barn har ökat med 13 procent i Stockholmsregionen det senaste året. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande Rådet.

Totalt har nästan 5 200 sådana anmälningar gjorts under de senaste tolv månaderna. Den största ökningen gäller misshandel av pojkar i åldern 15 - 17 år. Där var ökningen 24 procent.

I Region Stockholm ingår Stockholms län samt Gotland.