Tyst minut för terroroffren i Paris

Idag klockan 12.00 har EU utlyst en tyst minut med anledning av terrordåden i Paris.

Stockholms universitet är en av många arbetsplatser som kommer att delta. Universitetet skriver på sin hemsida att den tysta minuten uppmärksammas vid universitetet för att hedra offren för terrordåden i Paris men också i syfte att protestera mot de ökande hoten och attackerna som vi ser runtom i världen idag.

 Attentat som hotar de fundamentala värdena i vårt samhälle och tillika de värden som våra universitet idag bygger på och i framtiden måste fortsätta förmedla kunskap om: rätten till tanke- och yttrandefrihet, öppenhet, demokrati och tolerans.