Stor skillnad i stöd till synskadade

2:12 min

Stockholms stadsdelar gör olika bedömningar när det gäller om synskadade ska få rätt till ledsagarservice, och det är olagligt. Det säger Henrik Götesson, ombudsman på Synskadades Riksförbund i Stockholm.

– Ja, det är väldigt allvarligt, likställdhetsprincipen ska ju gälla, säger Henrik Götesson.

– Bor man i en och samma kommun så ska man bli behandlad likadant, och när det gäller just ledsagning och socialtjänstlagen och LSS så ska samma regler gälla över hela landet. Så det är ju oerhört allvarligt.

Hur försöker ni påverka det?

– Vi försöker ta upp det här när vi träffar politiker och tjänstemän, och nu ska det ju göras en utredning också inom Stockholms Stad eftersom och också Stockholms Stad ser det här problemet.

Det har blivit svårare för synskadade att få ledsagning beviljad i Stockholm - det har ni kunnat höra tidigare här i Stockholmsnytt. Enligt Henrik Götesson på Synskadades Riksförbund är också olika svårt i olika stadsdelar, något som i så fall kan strida mot kommunallagen.

Stockholms socialborgarråd Åsa Lindhagen säger att uppgifterna är allvarliga, och att de ska granskas.

– Det är ju oerhört viktigt att alla stockholmare, oavsett i vilken stadsdel man bor, får ett likvärdigt bemötande och får samma stöd och bemötande oavsett var man har sin bostad.

Vad ska ni göra för att ta reda på om det verkligen är så?

– Ja, det här är ju en fråga vi får titta närmare på förstås, och sedan har socialförvaltningen och socialnämnden som jag är ordförande för ett ansvar att se till att när det gäller stöd och service så ska det se lika ut i hela Stockholm. Det ska ju inte vara så att människor får mindre stöd i vissa stadsdelar än i andra, säger Åsa Lindhagen(Mp).

Vad har ni för möjlighet att påverka det? Kan ni tvinga stadsdelarna?

– Det är såklart viktigt att skicka tydliga signaler om hur vi ska jobba i Stockholm. Men det viktiga är ju att för det första skaffa sig kunskap om på vilket sätt det skiljer sig, och också föra en dialog med stadsdelarna. Det är också viktigt att lära av de stadsdelar som jobbar på ett bra sätt hur vi kan utveckla arbetet i de olika stadsdelarna.