P5 STHLM

"Vi måste lära oss att leva med hotbilden"

2:16 min

Extremister som IS ser förmodligen Sveriges mångkulturella och öppna samhälle som ett hot - ett hot som måste tas på allvar, enligt docent Robert Egnell.

Robert Egnell,  docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, säger att det är viktigt att slå till mot de som ligger bakom bombningarna.

– Terrorforskarna pekar ju hela tiden på att hotet verkligen finns i Sverige och vi har många som reser till Syrien och som också kommer att komma tillbaka. Det klart att hotet finns mot Sverige och vi måste ta det på stort allvar, säger Robert Egnell.

Är det något som sticker i ögonen hos dessa extremister, och kan det göra att deras blickar också riktas mot Sverige som land och mål för terror?"

– Det är en bra men svår fråga, säger Robert Egnell. För det första är det ju ganska nytt att IS nu riktar sig mot oss, om man säger så. De har ju hållit sig inom sitt territorium och försökt vidga sin stat.

– Det är egentligen lite för tidigt att säga vad det är för strategi de har - om det är så att de slår till där de kan, alltså där de har terrorceller som stöttar dem, eller om de slår till mot vissa utvalda aktörer i en mer strategiskt genomtänkt modell.

Robert Egnell påpekar att det är öppna, mottagande, mångkulturella samhällen som på senare tid varit IS:s måltavla.

Sverige tillhör den kategorin.

Men samtidigt som det är viktigt att reagera mot terrorn, säger Robert Egnell att det är viktigt att inte fångas upp av rädslan för nya terrordåd.

– Det är ju precis det de vill. Så vi måste på något sätt lära oss att leva med hotbilden, men ändå att leva i kärlek snarare än i rädsla med våra medmänniskor.